Hr-stillinger.dk

Find ledige HR stillinger.

Er du i starten af din HR-karriere og har du mod på en unik mulighed for at prøve dig selv af som HR-partner?

HR-job i København

Hvis du er i starten af din HR-karriere og har mod på en unik mulighed for at udvikle dine evner indenfor alle HR´s discipliner, så er trafikstyrelsen stedet for dig. Vi søger nemlig en barselsvikar for en af vores HR-partnere.

Din hverdag som HR-partner i trafikstyrelsen
Du vil blive ansat som HR-partner, hvoraf kerneopgaven består i rekruttering og alt hvad dertil hører. Derudover vil du som HR-partner fungere som sparringspartner for lederne i dine tildelte områder indenfor alt, hvad de har brug for, når det kommer til HR. Du vil med andre ord komme hele vejen rundt i HRM-cyklussen og koblingen til organisationens opgaver.

Den enkelte HR-partner har ansvar for hele HR-paletten inden for et eller flere fagområder, diverse udviklingsopgaver som MUS og MTU samt løbende analyser af fx lønniveau. Du vil også skulle bistå i rekrutteringer, herunder rekruttering af ledere. Det er din opgave at planlægge, gennemføre og følge op, så vi sikrer, at vi kommer i mål til rette tid og med høj kvalitet. Du besidder overblik og formår at arbejde struktureret og præcist.

Hvem er vi?
Vi er 10 kollegaer i teamet bestående af HR-partnere, en studentermedhjælper og backoffice medarbejdere, hvor vi hver især bidrager med vores forskelligheder til at løse teamets mange opgaver inden for HR. Vi lægger vægt på, at vi er ét samlet team og er bevidste om, at vi kun kan løse vores opgaver, hvis vi samarbejder på...