Hr-stillinger.dk

Find ledige HR stillinger.

HR Business Partner for Supply Chain

HR-job i Storkøbenhavn

Vil du være med til at bygge det nye ALDI? Vi er på en udfordrende rejse mod et nyt og endnu bedre ALDI. Mod nye butikker, endnu bedre varer og nye, smartere måder at gøre tingene på. Hvis du har evnerne og modet til at sætte dit aftryk på vores rejse, så kan vi til gengæld love dig enestående udfordringer, der vil udvikle dig mere og hurtigere end noget andet sted.

Din hverdag

I den nyoprettede rolle som HR Business Partner for Supply Chain får du reference til Director, Organisational Structures & People Acquisition og får 6 dygtige kollegaer, der arbejder med både udvikling af HR koncepter for bl.a. trivsel og employer branding samt HR partnering.

Du får et todelt ansvar i rollen, hvor det ene er ansvaret for at udvikle og drive HR partnerrollen for vores Supply Chain organisation, hvor vores tre logistikcentre udgør en betragtelig del. Derudover vil du få ansvaret for at sikre proaktiv support til vores retail område på særligt kritiske og udfordrende rekrutteringer.

Rollen byder på mange forskellige typer HR-opgaver både operationelt og udviklingsmæssigt. Dine arbejdsopgaver vil bestå af bl.a.:

  • Support og rådgivning af ledere i HR-relaterede forhold med stort fokus på 3F overenskomsten
  • Udføre strategisk HR som en tæt sparringspartner for vores Managing Director, Supply Chain og dennes ledergruppe via procesudvikling og kommunikation
  • Facilitere workshops for både ledere og medarbejd...