Hr-stillinger.dk

Find ledige HR stillinger. Skabt af jobsearch.dk

HR-chef til kriminalforsorgen

HR-job i København

Vil du være med til at sætte retning for HR-arbejdet i kriminalforsorgen, og vil du være med til at sikre, at kriminalforsorgen er rustet til at løfte en af de vigtigste opgaver i straffesagskæden med henblik på at skabe et trygt og sikkert samfund? Så har du muligheden som HR-chef i kriminalforsorgen.

Om jobbet

Som HR-chef får du blandt andet ansvaret for Direktoratet for kriminalforsorgens centrale strategi-, udviklings- og driftsopgaver, hvormed du er med til at sikre en synlig, sammenhængende og værdiskabende HR- og uddannelsesstyring i kriminalforsorgen.

Dine nøgleopgaver er at varetage den daglige ledelse, drift og udvikling af aktiviteterne i Koncern HR og herigennem medvirke til, at kriminalforsorgens områder følger den overordnede strategi og når de for områderne fastsatte målsætninger. På den måde sikrer du, at vi fortsætter arbejdet med at skabe sammenhæng og ensretning i HR på tværs af organisationen. Ud over de centrale opgaver med den samlede HR-organisation har du som HR-chef også ansvaret for at understøtte og koordinere de projekter og initiativer, som indgår i centerets opgaveportefølje.

Koncern HR i Direktoratet for kriminalforsorgen består af tre enheder, som blandt andet beskæftiger sig med arbejdsmiljø, sygefravær, personaleadministration, forhandling, personalejura mv. Koncern HR er en del af Center for HR og Uddannelse, som derudover består af Koncern Uddannelse med uddannelsesinstitutio...

Vil du udbyde en HR stilling?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.